CLEAS

collaborative law | effective amicable solutions
právo spolupráce | advokáti pro mimosoudní řešení sporů

English
Co je cleas a kontakty

Mimosoudní řešení sporů metodou collaborative law – právem spolupráce

Metoda collaborative law - práva spolupráce je nejmodernější alternativní metodou mimosoudního řešení sporů. Jednání probíhá ve stranami zvoleném prostředí, ve stranám vyhovujícím časovém rámci. Metoda je určena klientům, kteří chtějí své právní věci řešit rychle, efektivně, v nekonfrontačním stylu, stranám, pro něž je důležité udržení dobrého vztahu a dosažení oboustranně výhodné a vyvážené dohody. Jednání je důvěrné, neveřejné, časově i finančně úsporné.

Mapa nejběžnějších metod řešení sporu

Mapa nejběžnějších metod
řešení sporu

Oblasti, v nichž je příkladmo možné metodu aplikovat:

         
Obchodní právo Autorské právo, IT ; Pracovní právo Občanské, rodinné právo


● Spory z obchodních smluv
● Spory mezi společníky
● Náhrady škody
● Nekalá soutěž

● Spory o autorství
● Licenční smlouvy
● Průmyslové vlastnictví

● Spory z pracovních smluv
● Spory z dohod
● Kolektivní vyjednávání

● Spory ohledně nemovitostí
● Rozvody, vypořádání SJM
● Sousedské spory

   
  © 2010 cleas | JUDr. Stanislava Bukáčková | JUDr. Anna Márová, LLM | JUDr. Eva Ropková, LL.M. | JUDr. Lenka Žídková  
Collaborative law Negociace Mediace Arbitáž Litigace